Home    Pedicure   Tangen
Tangen
Nagelbeugeltang

Nagelbeugeltang

rvs knip - buig - omega 3 pin

.

Recht Bek Diabetische - N⁰ 8

Dubbelschanierend 15 cm

.

Nagel Knipper Krombek - N⁰ 2

Nagel Knipper Krombek - N⁰ 2

Dubbelschanierend

.

Pedicure Krombektang - N⁰ 11

Pedicure Krombektang - N⁰ 11

Diabetische - 14 cm

.

Krombek Tang N⁰ 29

Krombek Tang N⁰ 29

Dubbelschanierend - 13 cm

.

Hoektang - N⁰ 19

Hoektang - N⁰ 19

Diabetische

.

Hoektang - N⁰ 17

Recht Bek

.

Hoektang Recht - N⁰ 30

Hoektang Recht - N⁰ 30

Dubbel schanierend - 17 cm

.

Hoektang Recht - N⁰ 18

Hoektang Recht - N⁰ 18

Dubbel schanierend - 15 cm

.

Hoektang Diabetische - N⁰ 21

Hoektang Diabetische - N⁰ 21

Medium - 12,5 cm

.

Krom Bek - N⁰ 7

Kruisveer - 14 cm

.

Krom Bek - N⁰ 14

Diabetische Tang - 14 cm

.

Krom Bek Tang

Diabetische

.

Pedicure Tang - N⁰ 1

Krombek - Diabetische - Dubbelschanierend

.

Kopknipper - N⁰ 13

Kopknipper - N⁰ 13

Links / Rechst

.

Pedicure Tang - N⁰ 4

Pedicure Tang - N⁰ 4

Recht Bek - 14 cm

.

Pedicure Tang - N⁰ 32

Pedicure Tang - N⁰ 32

Recht Bek - 14 cm

.

Nageltang Diabetische - N⁰ 9

Nageltang Diabetische - N⁰ 9

Dubbelscharniertang - Vlakke Bek

.